brand

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

www.codela.io alan adında bulunan ve “Murat Sütunç” (“Codela”) tarafından işletilen internet sitesinin (“Site”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca tabi olduğu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasıdır.

Kullanıcıların kişisel bilgilerini Codela ile paylaşımı veya bu bilgilerin Site’de gösterilmesi ya da bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve Kullanım Koşulları hükümlerinde izin verildiği şekilde kullanılması ile ilgili şüpheleri varsa, Kullanıcı ve/veya Üye olmamalı, Site’yi ziyaret etmemeli, uygulamaları veya hizmetleri kullanmamalıdırlar.

Kişisel Bilgilerin Korunması

Kullanıcıların Site’de paylaştığı kişisel bilgileri Codela tarafından Site’nin amaçlarına uygun olarak (i) kaydedilebilir, (ii) saklanabilir, (iii) güncellenebilir ve (iv) uygulanan mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilir, devredilebilir, sınıflandırılabilir veya işlenebilir.

Codela, Kullanıcılar’ın Site’de paylaştığı kişisel verilerini hizmetlerin daha iyi sunulması amacı ile sözleşmeli ve veri koruması ve güvenliği konusunda hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Kişisel Bilgilerin Kullanılması

Kullanıcılar, Kullanım Koşulları ve işbu Politikayı kabul ederek, Codela ile kendi özgür iradeleri ile paylaştıkları kişisel bilgilerinin toplanmasına, saklanmasını, işlenmesini, kullanılmasını ve aktarılmasını onaylamaktadırlar.

Kullanıcılar sundukları kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesine verdikleri onayı istedikleri zaman işbu Politika ve Kullanıcı Koşulları hükümlerine uygun olarak üyelik profillerini değiştirerek veya kapatarak geri çekebilir veya değiştirebilirler.

Kullanıcının Kişisel Verileri, Site haricinde yalnızca Kullanıcılar tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak Kullanıcılar tarafından güncellenebilir.

Kişisel Bilgilerin İşlenmesi

Kişisel bilgilerin işlenmesi; kişisel bilgilerin tamamen ve kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel Bilgilerin Saklanması

Kullanıcıların kişisel bilgileri, (i) daha iyi bir hizmet sunulması ve hizmet takibi, (ii) uygulanan kanunlara uyma, (iii) Kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi, (iv) dolandırıcılık ve kötüye kullanmayı önleme, ve (v) resmi makamların taleplerini karşılama, amacıyla muhafaza edilebilir.

Kullanıcıların kişisel bilgileri yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu sürece muhafaza edilir. Kapatılan profillere ait bilgiler silinir veya anonim hale getirilir.

Site'de toplanan tüm bilgiler Site'nin satılması, devredilmesi, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan değişikliklerde Site ile birlikte devredilebilir.

Kişisel Bilgilerin İfşası

Codela, Kullanıcıların kişisel bilgilerini (i) mahkeme celpnameleri, mahkeme kararları ve diğer mecburi ifşaatlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal gereklilik ve süreçler ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek, (ii) Gizlilik ve Kişisel Bilgilerin Korunması Politikası veya Kullanım Koşullarının yürürlüğe koymak, (iii) üçüncü tarafların haklarının ihlali ile ilgili şikayetlere yanıt vermek, (iv) hizmet taleplerine yanıt vermek, ve (v) hizmetlerin, Kullanıcıların veya kamu haklarını, mülk veya güvenliğini korumak için Kullanıcıların onayını almadan ifşa edebilir.

Codela, Kullanıcıların Site’yi işbu Politika’ya aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili makamlarca bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, ilgili Kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirebilir.

Kullanıcıların Hakları

Kullanıcılar, kişisel bilgilerinin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenebilir, işlenmişse bilgi talep edebilir, eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir, (ii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir ve eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilir, (iii) yurtiçi veya yurtdışında aktarıldığı kişiler/kurumlar hakkında bilgi talep edebilir, (iv) işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel bilgilerin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir, (v) aktarıldığı üçüncü kişilere (iii) ve (iv) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteyebilir, (vi) yalnızca otomatik sistemler ile analiz edilmesi sebebiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi halinde uğradığı zararın giderilmesini talep edebilir.

Codela Testlerine giren Kullanıcıların başvuru yaptıkları firma ile paylaşılan kişisel bilgilerinin ilgili firma tarafından yok edilmesini, silinmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebilir. Ancak bu talepler doğrudan ilgili firmaya yapılmalıdır. Codela’nın bu taleplerle ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Gizlilik ve Kişisel Bilgilerin Korunması Politikasının Tadili

İşbu Politika, Codela tarafından zaman zaman Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir veya yenilenebilir. Tadil edilen Politika Site’de yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girmiş olur. Kullanıcılar değiştirilen ve/veya güncellenen Politika hakkında bilgi sahibi olmaları için zaman zaman Site’deki Politikayı incelemelidirler.

Çerez – Cookie

Kullanıcıların Site’yi kullanımı ile ilgili veriler teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanılarak elde edilebilir. Kullanıcılar tarayıcılarının ayarlarını teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde değiştirebilirler.

Kullanılan çerezlerin çoğu oturumunuzu kapattıktan sonra bilgisayarınızın ana belleğinden silinmektedir. Geri kalan çerezler ise kullanıcıların tercihlerini kaydetmek, Site'de tekrar giriş yapıldığında kullanıcıların rahatlıkla tanımlanabilmesi ve kullanıcı eğilimlerini yakından izlemek de dahil olmak üzere hizmetlerin toplam kalitesini artırmak için kullanılırlar.

Söz konusu çerezler tarafımızca her türlü kontrol ile geliştirilip uygulamaya konulmuştur. Bu kontrollere göre virüs ya da bilgisayarlara zarar verebilecek bilgiler ve veriler çerezler üzerinde bulunmamaktadır. Ancak bununla beraber kötü niyetli kullanıcıların sunmuş oldukları yazılım ve önlenemeyen datalar ya da kendi hatalarınızdan dolayı bilgisayarınızda var olan virüs ve/veya Truva atı gibi programlar dolayısıyla, sunduğumuz çerezler dolayısıyla herhangi bir şekilde sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Üçüncü Taraflar

Kullanıcılar e-posta hizmet sağlayıcısı ve benzeri üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına Site’de kaydedilmiş olan bilgileri kendi hizmetlerine yükleme yetkisi verirse ilgili tarafa kendi gizlilik politikaları uyarınca kişisel bilgilerini saklama, işleme ve kullanma, vb. hakları vermiş olurlar.

Elektronik Ticari İletiler

Kullanıcıların kişisel bilgileri Codela tarafından bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler ve hizmet hakkında bilgi vermek, kampanya bilgilerini paylaşmak, pazarlama, reklam, tanıtım, iletişim, ve profilleme ve benzeri iletişimlerde bulunmak için kullanılabilir. Kullanıcılar bu iletileri almak istemezse Site içerisinden dağıtım listesinden çıkabilirler.

Diğer Siteler

Codela’nın Site içerisinde link verilen diğer sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluğu veya Kullanıcılara vermiş olduğu bir taahhüt yoktur.

İyileştirme Faaliyetleri

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Site, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

KULLANIM KOŞULLARI

www.codela.io alan adında bulunan ve “Murat Sütunç” (“Codela”) tarafından işletilen internet sitesinin (“Site”) kullanım koşulları aşağıda belirtilmektedir.

Codela, Site üzerinden işverenlerin kendilerine iş başvurusunda bulunan adayların bilgi seviyelerini ölçmek için online test göndermelerini sağlayan bir hizmet sunmaktadır. Codela testleri (“Codela Testleri”) işverenler tarafından hazırlanıp, Site üzerinden adayların e-posta adreslerine link şeklinde yollanır. Otomatik olarak kontrol edilen test sonuçları derhal ilgili işveren ile paylaşılır.

Kullanıcıların Site’yi kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşullarını ve Site’de bulunan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuması gerekmektedir. Site’yi kullanan kullanıcıların Kullanım Koşulları ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuyup, onayladığı kabul edilecektir.

Kullanım Koşullarının Onaylanması

Kullanıcılar, Site’yi kullanmaya başladıkları andan itibaren (i) Kullanım Koşullarını okuduklarını ve içeriğini anladıklarını, (ii) Kullanım Koşullarını ve Site’de yer alan tüm diğer koşulları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiklerini ve (iv) bu hususlarla ilgili herhangi bir itiraz veya defi ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar.

Kullanım Koşulları, Codela tarafından Site’de yapılan kullanıma, içeriklere ve uygulamalara yönelik her türlü açıklamayı da kapsamaktadır. Kullanıcılar, Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle söz konusu açıklamaları da kabul etmiş olurlar.

Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

Kullanım Koşulları ve Site’nin içeriği Codela tarafından zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site'de yayınlandığı andan itibaren geçerlidir. Kullanıcılar, Site’ye her yeni girişlerinde, güncellenmiş veya değiştirilmiş koşulları kabul etmiş olurlar. Bu sebeple Kullanıcıların bir güncelleme veya değişiklik olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

İşverenler

T.C. kanunlarına veya yabancı hukuk kurallarına göre kurulmuş ve tüzel kişiliğe sahip şirketler Site üzerinden kayıt yaparak hesap oluşturabilirler. Her bir işverenin tek bir hesabı olabilir. Farklı unvanlarla birden fazla hesap açmak yasaktır. İşverenler, hesap oluştururken verdikleri bilgiler ile ilgili yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu bilgilerin eksik olduğu veya doğru olmadığı durumlarda Site, İşveren'in profilinde herhangi bir uyarıda bulunmadan değişiklik yapma, bu İşveren'in üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Kayıt yapılırken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklarsan Site sorumlu değildir.

İşveren, başvuru esnasında vermiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, Siteye bildirmekle yükümlüdür.

İşverenler şifrelerinin gizliliğini korumakla sorumludurlar ve şifrelerini üçüncü kişilere veremezler. Aksi takdirde Codela’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Satış Sözleşmesi’ni imzalayan işverenler Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmiş sayılacaklardır.

İşverenler, Codela Testi yollayacakları adayların 18 yaş ve üzerinde gerçek kişiler olacağını ve verdikleri e-posta adreslerinin adayların gerçek e-posta adresleri olacağını kabul ve taahhüt ederler.

İşverenler Site ve Site’de sunulan hizmetleri yalnızca adayların bilgisini ölçmek için kullanacağını, yasal veya yasal olmayan başka herhangi bir amaç için kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Site ve hizmetlerin burada belirtilen amaçlar dışında kullanılması halinde, meydana gelebilecek zararlardan Codela’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi bu sebeple herhangi bir ceza veya tazminat ödemek zorunda kalması halinde ilgili işverene rücu etme hakkı saklıdır.

İşverenler Codela Testi gönderdikleri adayların ad-soyadı, okul bilgileri, telefon numaraları ve e-posta adreslerinin Codela ile paylaşılmasına izin verdiklerini beyan ve taahhüt ederler. Aksi takdirde adaylarının her türlü talebi ile ilgili olarak ilgili işveren sorumlu olacaktır. Codela’nın her türlü rücu hakkı saklıdır.

Codela Testleri

Codela Testleri ilgili işverenler tarafından hazırlanır ve Site üzerinden adayların e-mail adreslerine bir link aracılığıyla yollanır. Linke tıklayan adayın karşısına kendisi için hazırlanmış olan Codela Testi çıkar. Aday tarafından online olarak cevaplanan testin sonuçları Site üzerinden otomatik olarak kontrol edilir ve derhal ilgili işveren ile paylaşılır.

Adayların test sonuçları sadece ilgili adaya Codela Testi gönderen işveren ile paylaşılacak, başka üçüncü kişilere verilmeyecektir.

İşverenler Site’de oluşturdukları ve adaylara gönderdikleri Codela Testlerinin telif haklarından vazgeçerek, ticari olmayan amaçlarla kullanım haklarını Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca Codela’ya devredeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Codela, hazırlanan Codela Testlerini üçüncü kişilere satmayacağını taahhüt eder. Ancak Codela, sözü edilen testleri ve sonuçları istatistiki veri oluşturmak amacıyla kullanabilir.

Site, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.

Adaylar

Adaylar işverenler ile kendi iradeleri paylaştıkları e-posta adreslerine gönderilen Condela Testlerinin linklerini tıkladıklarında işbu Kullanım Koşullarını ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını kabul etmiş sayılacaklarını kabul ederler.

Adaylar kendilerine gönderilen Codela Testlerini bizzat kendilerinin yapacaklarını ve internet, kitap ve üçüncü kişiler de dahil olmak üzere herhangi bir bilgi kaynağından yardım almayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Adaylar Codela Testlerinin gizliğini koruyacak ve test içeriklerini üçüncü kişilerle paylaşmayacak, başka sitelere kopyalamayacak ve herhangi bir şekilde kullanmayacaklardır.

Adaylar kendilerine gönderilen Codela Testini cevapladıktan sonra Codela tarafından hazırlanmış olan anketi cevaplayabilirler. Adaylar anketi cevaplamaları halinde anket sonuçlarının istatistiki veri oluşturma amacıyla Codela tarafından saklanabileceğini ve kullanabileceğini kabul etmiş olurlar.

Adaylar, Codela ile online, e-posta veya telefon ile iletişim kurduklarında ve/veya sosyal medya (facebook, twitter, instagram, vs.) üzerinden Codela’ya atıfta bulunarak bir paylaşım yaptıklarında, ilgili iletişim ve paylaşımların Codela tarafından kaydedileceğini kabul etmektedirler.

Kullanıcıların Yükümlülükleri

Kullanıcılar, Site’de paylaştıkları her türlü bilgi ve içeriğin (i) doğru, gerçek ve üçüncü kişileri ve/veya diğer Kullanıcıları yanıltacak nitelikte olmadığını, (ii) Codela ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Codela’ya karşı yöneltilebilecek taleplerden sorumlu olduklarını ve bu talepleri kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul beyan ve taahhüt ederler. Bu bilgilerin eksik olduğu veya doğru olmadığı durumlarda Site, bu kullanıcının profilinde herhangi bir uyarıda bulunmadan değişiklik yapma, bu kullanıcının hesabını askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Üye olunurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklarsan Site sorumlu değildir.

İşveren, başvuru esnasında vermiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, Siteye bildirmekle yükümlüdür.

Kullanıcılar diledikleri takdirde ve diledikleri zaman hesaplarını kapatabilirler. Site aynı şekilde herhangi bir uyarı yapmadan veya herhangi bir sebep göstermeden Kullanıcı'nın hesabını iptal etme hakkına sahiptir.

Site kurallarına aykırı davranışları nedeniyle hesabı iptal edilen bir Kullanıcı, tekrar Site’ye kayıt olamayabilir; kayıt yapması durumunda bu kayıt da herhangi bir uyarıya gerek görülmeden iptal edilebilir.

Kullanıcılar kendileri tarafından Site’ye yüklenen (Codela Testleri de dahil olmak üzere) her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. "Site"ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Site alt yapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem yapılması yasaktır.

Kullanıcılar, herhangi bir şekilde (gezgin, tarayıcı eklentisi ve diğer teknoloji veya manuel çalışma vb) diğer Kullanıcılara ait profillerin ve kişisel bilgilerin elde edilmesi veya kopyalanması amacıyla işlem yapamazlar.

Kullanıcılar, diğer kişilere ait patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar, Site üzerinden erişilebilecek diğer Kullanıcılara ait bilgilerin, içerik veya verileri (açık bir şekilde izin verilmesi hariç olmak üzere) kopyalamayacaklarını veya kullanılmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Fikri Mülkiyet Hakları

Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site"nin (yazılım, görsel, tasarım, ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Codela’ya aittir ve/veya Codela tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Codela uygulamalarının, Site’de yer alan bilgilerin ve Codela’nın telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına Codela tarafından izin verilmemektedir.

Kullanıcılar, ara yüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site'yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Codela’nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar, Site'nin çalışmasına müdahale etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar işbu kullandırtmalar sebebiyle Kullanıcıların uğrayacağı zararlardan veya taleplerden Codela’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Codela bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ilgili Kullanıcıya rücu edebilir.

Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında Site’nin ve Site üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; Codela’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. Codela’nın "Site" ve "Site" üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Codela, Kullanıcıların, Site'yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, ilgili Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına ve gerekli gördüğü diğer önlemleri almaya yetkilidir.

Site’de yer alan bütün bilgilerin, yazıların, logoların, grafiklerin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü görsel ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü şekilde yayınlamak ve/veya Codela’nın haberi olmadan link vermek kesinlikle yasaktır. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Sorumluluk Sınırlamaları

Codela, (i) Kullanıcılar tarafından Site’de paylaşılan hiçbir bilgi ve içeriğin doğruluğu veya gerçekliği ile ilgili, (ii) Site üzerinden link verilen ve Codela ile ilgisi olmayan başka internet siteleri, portalları, dosyaları veya içerikleri ile ve/veya işletenleri ile ilgili, (iii) Site’de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu diğer internet sitelerinde virüs riski olmadığına dair, (iv) Site’nin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğuna ve/veya Site’de virüs olmadığı konusunda ve (v) Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğine dair hiçbir taahhüt bulunmamakta, herhangi bir garanti vermemekte ve herhangi bir nam altında sorumluluk kabul etmemektedir. Sözü edilen haller sebebiyle veya bunlarla ilintili ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararlardan dolayı Codela’nın, Codela çalışanlarının, ortaklarının ve yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu yoktur.

Site’de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile Kullanıcıların kullandığı yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse Codela’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Codela, Codela Testlerinin içeriği, zorluk derecesi veya özgünlüğü ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Codela doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Site, kullanıcıların etkinlikleri sırasındaki dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Codela, Kullanıcıların kişisel bilgilerini (i) Gizlilik ve Kişisel Verilerin Kullanımı Politikasına uygun olarak, (ii) Kullanım Koşullarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek ve (iii) Site’nin işletimi için gereken uygulamaların kullanımına uygun olarak kullanabilir ve saklayabilir.

Codela, Codela Testi sonuçlarını anonim hale getirerek istatistiki çalışmalarda kullanmak üzere saklayabilir. Codela Testini yapan adaylar sonuçlarının bu şekilde saklanmasına onay vermektedir.

Codela, Kullanıcıların kişisel bilgilerini yürürlükteki kanunlar uyarınca yetkili makamların usulüne uygun olarak talep etmesi halinde ilgili makamlarla paylaşabilir.

Ayrılabilirlik

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

Mücbir Sebepler

Codela’nın, kendi kontrolü dışında meydana gelen mücbir sebep durumlarında, Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya hiç ifa etmemesi nedeniyle Kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacağı gibi Kullanıcıların her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat veya talep hakkı olmayacaktır. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Codela’nın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Delil Sözleşmesi

Kullanım Koşulları ile ilgili doğacak her türlü uyuşmazlıkta Codela’nin veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil eder ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğindedir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Kullanım Koşulları ile ilgili olarak çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere T.C. kanunları uygulanır ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

CODELA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) (“İmza Tarihi”) tarihinde, aşağıdaki kişiler arasında ve aşağıdaki koşullarda mutabık kalınarak onaylanmıştır.

GİRİŞ

Codela, Site üzerinden işverenlerin kendilerine iş başvurusunda bulunan adayların bilgi seviyelerini ölçmek için online test göndermelerini sağlayan bir hizmet (“Hizmet”) sunmaktadır.

İşveren de Codela’dan bu hizmeti almak istemektedir.

ŞİMDİ, BU SEBEPLE, yukarıda belirtilenler ve bu Sözleşme’de yer alan beyanlar, anlaşmalar ve karşılıklı taahhütler muvacehesinde, Taraflar, kanuni olarak bağlayıcı olacak şekilde aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmıştır:

Madde 1 –Tanımlar

Codela Testleri: İşveren tarafından hazırlanıp, Site üzerinden adayların e-posta adreslerine link şeklinde yollanan testleri ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Site’de bulunan ve zaman zaman Codela tarafından güncellenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını ifade eder. Codela hazırlayacağı politikaların her halukarda Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve yürürlükteki mevzuata uygun olacağını ve güncelleneceğini kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı: Site’ye erişimi bulunan ve Site’deki hizmetleri kullanan kişileri ifade eder.

Kullanım Koşulları: Site’de bulunan ve zaman zaman Codela tarafından güncellenen Kullanım Koşulları’nı ifade eder.

Site: www.codela.io alan adında bulunan web sitesini ifade eder.

Madde 2 – Hizmetler

İşveren, Sözleşme süresi boyunca kendi seçtiği adaylara Site üzerinden oluşturulacak link ile İşveren'in seçtiği sayı kadar Codela Testi gönderebilecektir.

İşveren, Site üzerinden kayıt yaparak bir hesap oluşturur. İşverenin tek bir hesabı olabilir. İşveren, hesap oluştururken verdiği bilgiler ile ilgili yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. İşveren şifrelerinin gizliliğini korumakla sorumludur ve şifresini üçüncü kişilere veremez. Aksi takdirde Codela’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Madde 3 – Codela Testleri

Codela Testleri İşveren tarafından hazırlanır ve Site üzerinden adayların e-mail adreslerine bir link aracılığıyla yollanır. Linke tıklayan adayın karşısına kendisi için hazırlanmış olan Codela Testi çıkar. Aday tarafından online olarak cevaplanan testin sonuçları Site üzerinden otomatik olarak kontrol edilir ve derhal ilgili işveren ile paylaşılır.

Adayların test sonuçları sadece ilgili adaya Codela Testi gönderen işveren ile paylaşılacak, başka üçüncü kişilere verilmeyecektir.

İşveren’in Site’de oluşturduğu ve adaylara gönderdiği Testler işbu sözleşme süresince Codela’nın internet sayfasında yer alabilir. İşveren bu Testlerin tüm fikri ve sınai haklarının kendisine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini kabul ve beyan eder. Codela, İşveren ile farklı bir şekilde mutabakat sağlanmadıkça Codela adayların ad, soyad ve e-posta adreslerini şifreleyerek saklayacağını kabul ve taahhüt eder. İşveren tarafından Codela ile paylaşılan İşveren tarafından yaratılan özgün sorular hiçbir şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşılamaz, bununla birlikte Codela Testleri ve sonuçlarını ticari olmayan istatistiki veri oluşturmak amacıyla ve İşveren adını zikretmeksin, anonim olarak göstermek kaydıyla kullanabilir.

İnternet bağlantısının kesilmesi veya yavaşlaması veya aksaması halinde İşveren Codela’dan herhangi bir ödeme, tazminat veya talep hakkı olmayacağını kabul eder. Site ile ilgili diğer teknik arızalar sebebiyle Site’ye erişim sağlanamaması durumunda Codela, İşveren’i arıza ve çözüm süresine ilişkin ivedilikle bilgilendireceğini, makul süre içinde giderilemeyecek teknik arızalarda İşveren’in uğrayacağı maddi zarardan sorumlu olacağını taahhüt eder.

Madde 4 – Sözleşme Bedeli

4.1

İşveren, Sözleşme’de belirtilen hizmetler karşılığında Codela’ya Site'de belirlenen hizmet bedelini ödeyecektir. Codela, Codela Testlerinin oluşturulmasının ardından İşveren'e hizmet bedelini fatura edip iletecektir. Ödeme, faturanın tebliğinden sonra 10 (on) gün içerisinde İşveren tarafından Codela’nın aşağıda belirtilen banka hesabına havale yoluyla gönderilecektir.

IBAN: TR88 0006 2000 4010 0006 6848 94

4.2

İşveren’in bu maddede belirtilen ödeme yükümlülüğünü zamanında veya tam olarak yerine getirmemesi halinde Codela İşveren’e 5 (beş) günlük bir ek süre tanır. Beş günlük ek sürenin sonunda İşveren yükümlülüğünü yerine getirmediyse temerrüde düşmüş sayılacak ve Codela’nın Sözleşme’yi tek taraflı ve bedelsiz fesih hakkı doğacaktır.

Madde 5- Taraflar'ın Hak ve Taahhütleri
5.1

İşveren, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içeriğin (i) doğru, gerçek ve üçüncü kişileri ve/veya diğer Kullanıcıları yanıltacak nitelikte olmadığını, (ii) Codela ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Codela’ya karşı yöneltilebilecek taleplerden sorumlu olduğunu ve bu talepleri kendisine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

5.2

İşveren, Site'de yer alan Kullanım Koşulları ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul ettiğini taahhüt eder. Bununla birlikte işbu sözleşme ile Kullanım Koşulları ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası arasında, Codela’nın mevzuat uyarınca yapması gereken değişiklikler ve güncellemeler hariç, bir çelişki olması halinde, işbu sözleşme hükümleri tüm düzenlemelerden üstün kabul edilecek ve esas alınacaktır.

5.3

İşveren, Codela Testi yollayacağı adayların 18 yaş ve üzerinde gerçek kişiler olacağını ve verdikleri e-posta adreslerinin ve telefon numaralarının adayların sunduğu e-posta adresleri olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4

İşveren Site ve Site’de sunulan hizmetleri yalnızca adayların bilgisini ölçmek için kullanacağını, yasal veya yasal olmayan başka herhangi bir amaç için kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Site ve hizmetlerin burada belirtilen amaçlar dışında kullanılması halinde, meydana gelebilecek zararlardan Codela’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi bu sebeple herhangi bir ceza veya tazminat ödemek zorunda kalması halinde, diğer tazminat hakları saklı kalmak üzere, İşveren'e rücu etme hakkı saklıdır.

5.5

Codela, Site’yi yasal olmayan herhangi bir hizmet veya amaç için kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, meydana gelebilecek zararlardan İşveren’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağı gibi bu sebeple herhangi bir ceza veya tazminat ödemek zorunda kalması halinde, diğer tazminat hakları saklı kalmak üzere, Codela’ya rücu etme hakkı saklıdır.

5.6

İşveren Codela Testi gönderdiği adayların ad-soyadı, okul bilgileri, telefon numaraları ve e-posta adreslerinin Codela ile paylaşılmasına izin verdiklerini beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde adayların her türlü talebi ile ilgili olarak İşveren sorumlu olacaktır. Codela’nın her türlü rücu hakkı saklıdır.

5.7

İşveren, kendisi veya çalışanları tarafından Site’ye yüklenen (Codela Testleri de dahil olmak üzere) her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. "Site"ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8

Site alt yapısı üzerinde makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9

İşveren, herhangi bir şekilde (gezgin, tarayıcı eklentisi ve diğer teknoloji veya manuel çalışma vb) kendi adayları dışındaki diğer Kullanıcılara ait profillerin ve kişisel bilgilerin elde edilmesi veya kopyalanması amacıyla işlem yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.10

Taraflar işbu sözleşmeye konu hizmete ilişkin olarak kullanılan tüm araç, gereç, donanım ve belgelerin üçüncü kişilere ait patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

5.11

Taraflar, Site üzerinden erişilebilecek diğer Kullanıcılara ait bilgilerin, içerik veya verileri (açık bir şekilde izin verilmesi hariç olmak üzere) kopyalamayacaklarını veya kullanılmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Madde 6- Mücbir Sebep

Codela’nın, kendi kontrolü dışında meydana gelen mücbir sebep durumlarında, Sözleşme’de belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya hiç ifa etmemesi nedeniyle İşveren’e karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacağı gibi İşveren’in her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat veya talep hakkı olmayacaktır. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Codela’nın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 7- Sorumluluk Sınırlamaları

7.1

Codela, Site’nin ve Site’deki yazılımın virüslere karşı korunması ve herhangi bir hata içermemesi için ilgili piyasadaki standart güvenlik önlemlerini uygulayacak ve bu hususta elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir. Bununla birlikte, Codela, (i) kullanıcılar tarafından Site’de paylaşılan hiçbir bilgi ve içeriğin doğruluğu veya gerçekliği ile ilgili, (ii) Site üzerinden link verilen ve Codela ile ilgisi olmayan başka internet siteleri, portalları, yorumları, eylemleri, dosyaları veya içerikleri ile ve/veya işletenleri ile ilgili, (iii) Site’de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu diğer internet sitelerinde virüs riski olmadığına dair, hiçbir taahhüt bulunmamakta, herhangi bir garanti vermemekte ve herhangi bir nam altında sorumluluk kabul etmemektedir. Sözü edilen haller sebebiyle veya bunlarla ilintili ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararlardan dolayı Codela’nın, Codela çalışanlarının, ortaklarının ve yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Üçüncü kişilerce sisteme yapılacak olumsuz müdahalelerden, Codela sorumlu değildir.

7.2

Codela, tüm testleri yapılmış, güvenli olduğu konusunda bir şüphe olmayan, virüs vb. zarara sebep olma riskleri içermeyen, kesintisiz ulaşılabilen bir siteyi İşveren’e sunduğunu, İşveren’in Sözleşme kapsamında sunulacak olan hizmet dolayısıyla uğrayabileceği her türlü doğrudan maddi zarardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Codela’nın iş ortakları da, Codela’nın İşveren’e karşı altında olduğu yükümlülüklerden aynı şekilde sorumlu olacaktır. Ancak bu sorumluluk, Codela’yı, İşveren’e karşı olduğu sorumluluklardan ari tutmayacak olup, Codela, tüm iş ortaklarının da İşveren’e verebileceği doğrudan maddi tüm zararlardan müteselsil olarak sorumludur.

7.3

Site’de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile İşveren’in kullandığı yazılım ve/veya donanım unsurlarına gelebilecek her türlü maddi zarardan ve bu zararların yol açabileceği doğrudan maddi tüm zararlardan Site'nin sorumlu olduğu tespit edilirse Codela sorumlu olacaktır. İşveren, Site'yi veya kendi yazılım veya donanımlarını amacı dışında kullanır ise, meydana gelebilecek her türlü maddi zarardan ve bu zararların yol açabileceği doğrudan maddi tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan ve taahhüt eder.

7.4

Codela, Codela Testlerinin içeriği, zorluk derecesi veya özgünlüğü ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Codela, zaman zaman ilgili pozisyonun seviyesine bağlı olarak Codela Testi tavsiye edebilir veya testlere zorluk derecesi tayin edebilir. İşveren, bu tavsiye ve yönlendirmelerin sadece öneri niteliğinde olduğunu ve bu tavsiyelere uyup uymamakta tamamen serbest olduğunu ve bu tavsiyelerle ilgili olarak Codela’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

7.5

Taraflar, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlardan, netice kabilinden doğan zararlardan ve cezai tazminatlar (ceza-i şart değildir) da dahil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek amaç dışı kullanımlardan ve kendi eylemlerinden doğan zararlardan sorumludurlar.

7.6

Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site"nin (yazılım, görsel, tasarım, ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Codela’ya aittir ve/veya Codela tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Codela uygulamalarının, Site’de yer alan bilgilerin ve Codela’nın telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına Codela tarafından izin verilmemektedir.

7.7

Kullanıcılar, ara yüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site'yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Codela’nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

7.8

İşveren, Site'nin çalışmasına müdahale etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul ve taahhüt ederler. İşveren işbu kullandırtmalar sebebiyle diğer kullanıcıların uğrayacağı zararlardan veya taleplerden Codela’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. Codela, her türlü tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla, bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için İşveren’e rücu edebilir.

7.9

Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında Site’nin ve Site üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; Codela’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. Codela’nın "Site" ve "Site" üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.10

Codela, İşveren’in Site'yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, İşveren’i öncelikle ihlali sonlandırması için uyaracaktır, bu uyarıya rağmen İşveren’in ihlalini devam ettirmesi halinde Codela öncelikle ihlali sonlandırması için uyaracak, bu uyarıya rağmen İşveren’in ihlalini devam ettirmesi halinde Codela yetkili makamlara bildirmek hakkına ve gerekli gördüğü diğer önlemleri derhal almaya yetkilidir.

7.11

Site’de yer alan bütün bilgilerin, yazıların, logoların, grafiklerin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü görsel ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü şekilde yayınlamak ve/veya Codela’nın haberi olmadan link vermek kesinlikle yasaktır. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

7.12

İşveren Codela ile paylaşılan aday bilgilerinin ve kişisel verilerin onayını aldığını ve işbu verileri paylaşmaya yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Muhtelif Hükümler

8.1 Bildirimler

Aksi yazılı olarak önceden belirtilmediği müddetçe, bu Sözleşme tahtında yapılacak tüm bildirim ve ihbarlar bizzat elden teslim veya iadeli taahhütlü posta veya kurye ile Taraflar’ın aşağıda belirtilen adreslerine veya faks numaralarına gönderilecektir. Türk Ticaret Kanunu’nun 18/III maddesi uyarınca yapılacak (temel olarak fesih ve temerrüt hallerine ilişkin ihbarlar) bildirim veya ihbarlar, ancak Türkiye Cumhuriyeti noterleri vasıtasıyla, telgraf veya alındı belgeli iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapıldığında geçerli olacaktır.

Codela’ya hitaben:

İsim: Murat Sütunç Adres: 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Golden Plaza, 34360, Şişli, İstanbul Telefon: 0 542 532 18 08

8.2 Değişiklik ve Tadiller

İşbu Sözleşme, ancak Taraflar'ın ortak mutabakatı ile yazılı olarak değiştirilebilir ve tadil edilebilir.

8.3 Sözleşme’nin Bütünlüğü

İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki sözleşmenin bütününü oluşturur ve Taraflar arasında Sözleşme'nin konusu ile ilgili olarak daha önceden imzalanmış tüm sözleşmelerin, düzenlemelerin ve açıklamaların yerine geçer.

8.4 Yorum Yasağı

İşbu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, Taraflardan birini, diğerinin hukuki temsilcisi veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer tarafı temsil etmek, diğer taraf nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

8.5 Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Sözleşme ile Taraflar kendilerine ait markanın, sözleşme konusu faaliyetlerle ilgili olarak tanıtım amaçlı içeriklerde, görsellerde, reklamlarda, basın yayın araçlarında ve sosyal medyada, internet sitelerinde ve mobil uygulamalarda kullanma hakkını tanımıştır. Ancak her iki Taraf da diğer Taraf'ın rızası olmadan bu hakkını herhangi bir 3. Kişi veya kuruma devredemez.

İşbu Sözleşme süresince ve sonrasında taraflar, diğer tarafa ait markayı, sözleşme konusu alan dışında başka mecralarda ticari amaçlarla olsun ya da olmasın kullanmayacaktır.

Codela, İşveren’in ismi, logosu, amblemi, markası vb. üzerinde, işbu Sözleşme amaçları ve işbu maddenin ilk paragrafı ile sınırlı olarak kullanmaktan başkaca hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Codela İşveren’in marka ve logosunun, İşveren tarafından onay verilmiş haliyle kullanılmamasından dolayı İşveren’in zarar görmesi yahut İşveren’in işbu Sözleşme kapsamındaki haklarının karşılıksız kalması nedeniyle uğrayacağı dolaylı maddi tüm zararları, İşveren’in ilk yazılı talebi üzerine 7 (yedi) işgünü içerisinde tüm maddi zarar ve ziyanı ile birlikte tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6 Kişisel Verilerin Korunması

Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü tüm yükümlülükleri eksiksiz bir biçimde yerine getireceğini Taraflar, diğer tarafca iletilen Kişisel Verileri yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gizli tutacağını, hiçbir şekilde üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarmayacağını, sözleşme konusuyla sınırlı bir şekilde ve sınırlı bir süre ile kullanacağını diğer Taraf'ın yazılı onayı olmaksızın kişisel verileri işlemeyeceğini, söz konusu kişisel verileri yalnızca Sözleşme konusu hizmetlerin yerine getirilebilmesi bakımından zorunlu olduğu ölçüde kullanacağını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere anonimleştireceğini kabul ve beyan ederler.

İşveren, Site’de oluşturduğu ve adaylara gönderilen Codela Testlerinin telif haklarının sahibi olmakla beraber Codela’nın Site’nin iyi bir şekilde çalışması ve sözü edilen testleri ve sonuçları adayların kişisel verilerini anonimleştirerek istatistiki veri oluşturmak amacıyla süresiz Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Anonimleştirme işlemi İşveren'in isteği üzerine yapılacaktır. İşveren, Codela testini tamamlamış adaylar arasından anonimleştirme işlemi için uygun gördüğü adayların rapor ID listesini email yoluyla liste olarak Tedarikçi’ye bildirecektir. Codela kendisine rapor ID’si iletilen adaylar için anonimleştirme işlemini listeyi aldıktan sonraki 48 saat içinde yapacağını taahhüt eder. Test iletildiği halde teste girmeyen ve dolayısıyla rapor ID’si oluşmayan adayları İşveren Codela'ya ihtiyacı olmaksızın sistemden silecektir. İşlem için uygun adayların Codela'ya iletilmesi İşveren'in sorumluluğundadır. Codela sadece kendisine bildirilen adaylar için işlemi gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Kişisel verilere erişen ve verileri elinde bulunduran Taraf bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kanuni süreler ve amacı ile sınırlı olmak kaydıyla muhafazasını sağlamak amacıyla yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt ederler.

Taraflar, personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin kişisel verilere erişim ve işleme yetkilerini kişisel verilere ilişkin mevzuata uygun olarak tanımlayacağını; personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin tanımlanan erişim yetkilerini kullanarak erişilen bilgileri ve erişim için kullandığı şifreleri/metotları hiç kimse ile paylaşmamasını sağlayacağını; personeline, alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere yürürlükteki mevzuatta belirtilen yükümlülükleri kapsamında bilgilendirme yapacağını, bu Sözleşme’nin imzasından sonra işten ayrılmış olsalar dahi personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını kabul ve beyan ederler.

Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemelere ve yürürlükteki mevzuata aykırı davranması halinde, idari para cezaları da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere diğer Taraf'ın her türlü menfi ve müspet zararını ilk yazılı talebi üzerine nakden ve defaten tazmin edecektir.

8.7 Koruyucu Tedbirler

Codela, iş tamamlanana kadar ehliyetli işçi ve personel kullanmak mecburiyetindedir. Ayrıca, işbu sözleşme konusu iş ve işlemlerin yapılması sırasında Codela'nın eylemlerinden doğan üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri her türlü zarar ile bundan doğacak tazminatlar Codela tarafından karşılanacaktır.

İşbu Sözleşme süresince, işbu maddede yer alan nedenlerle İşveren’in herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde Codela söz konusu meblağı ilk yazılı talebinde derhal İşveren’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ödeme yapılmaması halinde yasal faizi ile birlikte ödenecektir.

8.8 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Mevzuat

Codela hissedarı bulunduğu diğer şirketler ile ortaklarının ya da yöneticilerinin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler ile uluslararası sözleşmeleri (“Suç Gelirlerinin Önlenmesine Dair Mevzuat”) ihlal nedeniyle herhangi bir resmi merci kovuşturmasına uğramadığını, suçlanmadığını, mahkum olmadığını, Suç Gelirlerinin Önlenmesine Dair Mevzuat uyarınca öngörülen suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri aldığını, işbu “Sözleşme” süresince de anılan tedbirleri almaya devam edeceğini ve ilgili konuda herhangi bir kovuşturmaya uğradığı takdirde İşveren’i derhal bilgilendireceğini ve İşveren’in sözleşmeyi haklı nedenle fesih hakkının doğacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

8.9 Feragat Sayılmama

Bu Sözleşme altında açıkça belirtilmediği sürece, Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı söz konusu hakkın tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hüküm veya şartından kaynaklanan bir hakkın kullanılmaması, o hakkın bundan sonra kullanılmayacağı anlamına gelmez.

8.10 Bölünebilirlik

Eğer bir mahkeme veya devlet kurumu bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü yürürlükteki kanunlar çerçevesinde geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz kılarsa, hiçbir Taraf bu Sözleşme’nin menfaatlerinden esaslı bir şekilde mahrum kalmadığı sürece, bu Sözleşme, o geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hüküm silinmiş olarak addedilecek, ve buradaki geri kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecek ve azalmayacaktır.

8.11 Devir

Hiçbir Taraf diğer Tarafın önceden yazılı izni olmadan bu Sözleşme’den doğan haklarını veya alacaklarını temlik veya yükümlülüklerini devir edemez veya borcunu üçüncü bir kişinin üstlenmesini sağlayamaz.

8.12 Sözleşme’nin Sona Ermesi

8.12.1 Sözleşme, imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerli olacaktır. Sözleşme süresi içerisinde kullanılmayan Codela Testlerine ilişkin haklar Sözleşme süresi sona erdiğinde kaybedilir. Sözleşme süresi sona erdikten sonra İşveren’in kullanmadığı Codela Testlerini gönderme hakkı yoktur.

8.12.2 İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece, Taraflardan herhangi birinin yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi halinde, diğer taraf temerrüde düşen tarafa noter aracılığıyla yazılı bildirimde bulunarak ihlalin düzeltilmesi için 30 günlük bir süre verir. 30 günlük süre sonunda temerrüt halinin devam etmesi halinde, temerrütte olmayan taraf yazılı bir bildirimde bulunarak sözleşmeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödemeden feshedebilir.

8.12.3 Sözleşme’nin herhangi bir şekilde feshi durumunda, Sözleşme’nin 8.1 Maddesi (Bildirimler) ve 8.9 Maddesi (Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme) hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.13 Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

8.13.1 Bu Sözleşme Türk maddi hukuk kurallarına tabi olacak ve bunlar çerçevesinde yorumlanacaktır.

8.13.2 Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilgili olabilecek herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri yetkili olacaktır.

YUKARIDA HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, Taraflar, işbu Sözleşme'yi, yukarıda belirtilen Yürürlük Tarihinde imzalamışlardır.

MURAT SÜTUNÇ

İŞVEREN